+86-21-58386189, 58386176

جست و خیز کردن جرعه خسته کننده عمودی


واژگان خیس - BLOGFA

شاعر برای پر کردن جای خالی قانون ناچار از تردستی و شعبده بازی است. ..... که رد مسافران هزاران سال نوری را / از سفیدی چشم های پیرمردی کور / نمی شود جست. ..... بر او و ذهن و اندیشه اش وارد ساخته پرده از راز این کلمه ی خسته کننده و کسالت بار بر میدارد. .... شاعر عمر خود را با بخیه زدن به لب هایش که در عطش یک جرعه آب، بوسه، لبخند و عشق...

دریافت قیمت

غلامعلی صمیمی - دهستان چوپانان - BLOGFA

درراستای علمی کردن کشاورزی ،امنیت غذایی،مشکل گشایی وبهبود وضعیت معیشتی ...... محمد با یک جست خودش را به علی آقا رساند و از پشت سر آهسته مار را گرفت و فرار کرد. ...... آمدند و چند قالیچه بافتند اما برایشان خسته کننده بود وکارایی لازم رانداشتند. ..... با تفاسیر بالا و با توجه به عکس زیر مناطق زلزله خیز ایران به خوبی مشخص...

دریافت قیمت

4253 K - پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان

28 آوريل 2009 ... رایان و خاستن او از سر، رای و دختر ملک جنیان، شاه شام و آزاد کردن طوطی، ...... که حکایت کننده حس نوستالژیک شاعرند. ... در شعر کودکانه زیر نیز، شاعر، که از بودن در مکان فعلی خسته شده و به ...... جرعه آب خوردن کبوتر هم توجه دارد و در م ضمون ...... کار خود قرار داده و از این لحاظ در محور افقی و عمودی گرایش به این سبک در غزل...

دریافت قیمت

غلامعلی صمیمی - دهستان چوپانان - BLOGFA

ﺍﻭ ﺯ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﺭﯼ ﺟﺴﺖ .... امیدوارم دیگران هم در پربار کردن این کتابخانه از نظر کتاب و امکانات توجه‌ی ویژه‌ای داشته باشند خبر اهدای ...... نبودند واندکی بانوان آمدند و چند قالیچه بافتند اما برایشان خسته کننده بود وکارایی لازم رانداشتند. ..... با تفاسیر بالا و با توجه به عکس زیر مناطق زلزله خیز ایران به خوبی مشخص شده است؛ مناطقی که به...

دریافت قیمت

ﺍﺭﻳﮏ ﺍﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﺍﺷﻤﻴﺖ

ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺑﻪ. ﺩﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﻴﺮ. ﻩ ﺷﺪ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻪ ﮐﻤﻲ ﺑﻴﺶ. ﺗﺮ ﺑﺸﻨﻮﺩ، ﻭﻟﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ. ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ..... ﮐﺮﺩﻥ. ﺍﺵ ... ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺟﻠﺴﻪ. ﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ. ﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﻴﮑﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻳﻦ ﺯﻥ ﺑﻲ. ﺁﺯﺭﻡ ﻭ. ﺑﻲ ..... ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﺮﻋﻪ .... ﺯﻥ ﺩﺭ ﺟﺴﺖ. ﻭﺟﻮﻱ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ. ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ. ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺷﮑﻤﺶ ﺳﺮﺍﻧﺪ . ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺁﺩﻭﻟﻒ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺣﺮ ..... ﺧﻴﺰ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻨﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﻳﺪﻥ ﻛﺮﺩ ...... ﺳﺎﻋﺖ ﻳﮏ ﺻﺒﺢ، ﻫﻴﺘﻠﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺯﭘﺎﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، ﺩ.

دریافت قیمت

فراسوی نیک و بد

22 ژانويه 2010 ... شاعر در تلاش نومید کننده ای در پی نوآوری و بداعت است. ..... می شه مکر، که حرف (ز) آزادی را نداره و ستون پنجم عمودی نوشته: برابر کلید، سه حرفی. ..... حتی نویسنده ی کاتولیک و مطرح، فرانسوا موریاک برای مسخره کردن او با کلامی ..... چون گربه يي در انبان عشق، پست و بالا مي شد و جست و خیز می کرد و رستاخیز می آفرید:.

دریافت قیمت

دیوان شمس تبریزی )غزلیات( 1000 - 1002 ... - RumiSite

گوییم خیز نظر کن به سوی منظر من. هین برافروز ... خواب جست و شورش افزودن گرفت. یاد آمد پیل را ..... امروز سرکشان را عشقت جلوه کردن ..... بی مرضی خویش را خسته و بیمار بین .... جان و جهان جرعه ای است از شه خمار من ...... نقش کننده هم تویی در دل هر مشبهی.

دریافت قیمت

ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن - ketab farsi

ﻻل ﮐﺮدن ﭼﻴﺰی ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ در ردﻳﻒ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ. ﺷﻨﻴﺪن و ﺗﺮﻳﺎک ﮐﺸﻴﺪن، ..... و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺁﻧﮑﻪ ﺁﺛﺎر ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ را در ﭼﻬﺮﻩ از ﻧﺼﺤﻴﺖ ﮔﺮﻳﺰان ﻣﺴﺘﻤﻌﻴﻦ. ﻣﺸﺎهﺪ. ﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد، ﺑﻪ .... ﻳﺖ وﺳﻮاس و اﺣﺘﺮام، ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻴﺦ ... ﺑﺮ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪﻩ زد ﮐﻪ هﻤﻪ ﻣﺎﺳﺘﻬﺎ را ﮐﻴﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﭻ ﭘﭻ هﺎ و ﺗﺮدﻳﺪهﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادﻧﺪ . ﻗﻠﻨﺪر. ﻏﺮﻳﺪ ﮐﻪ ..... دﻟﺶ را ﺑﺪﻳﻦ ﺧﻮش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زن ﺑﻴ. ﭽﺎرﻩ. در اﻣﻦ و اﻣﺎن اﺳﺖ . ﺷﻴﻄﺎن. ﺟﺴﺘ. ﯽ. زد و ﻣﺎﻧﻨﺪ وزغ ﭼﻤﺒﺎﺗﻪ رو. ی.

دریافت قیمت

مجموعه مباحث آموزش شهروندی… - معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه ...

رو اغلب افراد به دلیل مشغله روزانه و خستگی ناش. ی از کار .... خانوادگی اولویت اصلی و تعیین کننده مشاغل نیستند، بلکه تخصص. و تقسیم .... که تنها راه درست هر چیز را در خراب کردن و از بیخ و بن کندن آن. می ..... جرعه جرعه بنوشید. کالً ...... طور عمودی. قرار گیرند. در این حالت پاها می. بایست روی کف یا زیر پایی. قرار ...... خیز زندگی. می.

دریافت قیمت

دیکشنری آنلاین - بانک اطلاعات مشاغل ایران

ميزان کردن : adjust. منطبق شدن : adjust with. قابل تصحيح : adjustable. تنظيم پذير : adjustable. آچار فرانسه : adjustable wrench. تنظيم کننده : adjuster.

دریافت قیمت

ترجمه الجمان فی تشبیهات القرآن - معارف گیاهی - قائمیه

تقی الدین بن تیمیّه (738 ه) گوید: (نخستین کسی که به عنوان مطرح کننده اصطلاح .... پراکنده، و خاطر خسته شده، و مجالی برای تفکّر درباره چگونگی برخورد با پیشامدهای روزگار و ...... 921 کان صوت جرعه فی المنهل جندله دهدهتها فی جندل ...... ص 75 آیا پری عشق رنجورم ساخت یا پرنده جدایی در ذات الصفا، با قارقار کردن و جست و خیز پروازش؟

دریافت قیمت

حافظ [آرشيو] - P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد

7 نوامبر 2006 ... تمهيد حافظ‌ براي‌ عيني‌ كردن‌ معشوق‌ حتما براي‌ جلب‌توجه‌ مخاط‌ب‌ است‌ و در نهان‌ با ..... حرفاهنگ مصراع اول (م-ن) و مصرع دوم (د-ر) به گونه مرموزي القاء كننده همين نگراني و ... گفت، پس در حقيقت زنجيره عمودي غزل در اين بيت بيشتر آشكار مي گردد. ...... عشق امر کل، ما رقعه ای، او قلزم و ما جرعه ای / او صد دليل آورده و ما کرده استدلال ها

دریافت قیمت

6 مفهوم انتظار در تئاتر امروز/احمد کامیابی مسک - موسسه آینده روشن

سياست زدگي، پروژه هاي اسالمي کردن را در دستور کار قرار دادند. نيازي به نتيجه ... پرسش براي مسير فيلسوف بسيار تعيين کننده است. تا آنجا که ...... پس اگر کس ی از جام آبی که بر آن نقش ی مذهبی اس ت جرعه ای نوش ید و ...... آنان که لنگ بودند همچون گوزن جست و خیز خواهند کرد؛ زبان هایی که زمانی گنگ بودند فغان. سرخواهند داد.

دریافت قیمت

چنان که منم

از بچه‌ها فقط یک نفر مانده بود که ازدواج کند و آدم‌ها بتوانند با دعوت کردن کسی و دعوت نکردن کسانی نشان ..... همان روزهای اول فهمیدم دل آدم گنجایش این‌همه خستگی را ندارد.

دریافت قیمت

دیوان شمس تبریزی )غزلیات( 1000 - 1002 ... - RumiSite

گوییم خیز نظر کن به سوی منظر من. هین برافروز ... خواب جست و شورش افزودن گرفت. یاد آمد پیل را ..... امروز سرکشان را عشقت جلوه کردن ..... بی مرضی خویش را خسته و بیمار بین .... جان و جهان جرعه ای است از شه خمار من ...... نقش کننده هم تویی در دل هر مشبهی.

دریافت قیمت

باهم یک مجموعه داستان کوتاه بنویسیم - رنگی رنگی

1 فوریه 2017 ... صدیقه در حالی که جرعه ای از چایش را سر میکشد رو به اکرم : ” صد دفعه گفتم کم ... اکرم با غرولند پاهایش را از روی میز بر میدارد و نیم خیز رو به صدیقه : “باشه ...... چقدر خوبه برای چند ساعت از ترافیک و شلوغی خسته کننده و طاقت فرسا دور باشی. ...... روی کاغذ نوشته شده بود”آری،من در جست و جوی لبخندی از پس چشم هایم”

دریافت قیمت

فصلنامۀ آرمان - بنیاد فرهنگی آرمان

ظهور کرده و در پرتو افکار واال و تالش های خستگی ناپذیر خود، دگرگونی های بنیادینی را. در زندگی .... موثر و ارزشمندی بود که از آن جمله می توان به تاسیس اداره آمار و مطرح کردن اهمیت آما ...... حیوان که هر کس جرعه ای از آن بنوشد، به زندگانی جاوید دست خواهد یافت. پیدا ...... مصداق این گفته را می توانیم در آنچه شعر ناب می خوانیم جست و جو کنیم.

دریافت قیمت

coursera-ddp-shiny/fa_50k.txt at master · spujadas/coursera-ddp ...

خسته 4246 ..... برامون 1994. عمو 1992. كردن 1991. مايک 1990. نشد 1989. مو 1985. هنري 1984 ...... كننده 516. چنگ 515. اردوگاه 515. ديدنتون 515. گمان 515. مدرکي 514. شيش 514 ...... جست 198. مبادله 198. حريم 198. معروفه 198. ميدونستن 197. آداليند 197 ...... خيز 136. آداب 136. کبريت 136. التماست 136. كيك 136. هلو 136. سگت 136.

دریافت قیمت

تاوان عشق«؛ نوشتة فهيمه رحيمي

)نقد کتاب »توفان ديگری در راه است«؛این عرصه توفان خيز نيست ...... هر چند نويسنده به روشن تر کردن پوست سارا اشاره کرده يا کارهايی برای ..... ايجاز ديالوگها را، اطناب خســته کننده مونولوگها خراب می کند و حتی تســلط زبانی نويسنده ...... باید آن را در البه الی کلمات عباس باقری جســت وجو ...... و افتخار را داريــم که جرعه نوش دوازدهمين.

دریافت قیمت

๑ ๑ داستانهای کوتاه ๑ ๑ [بایگانی] - صفحه 3 - سايت ...

22 ژوئن 2010 ... گوساله آنقدر خيز و جست كرده فرار كرد كه ملا خسته شد پس ملا او را گذاشته .... يكروز ملانصرالدين وارد اطاق بچه كوچكش شد و ديد كه او در حال گريه كردن است. ...... را ناخوانده و به اجبار به میهمانی میله های عمودی و خطوط افقی و ایام بی ساعتی بردند ..... چون جريان باد ذرات بارور کننده غلات را از يک مزرعه به مزرعه های اطراف می برد٬ من...

دریافت قیمت

اینجا - ketab farsi

و بحران گروگانهایی آمریکایی در ایران ، صادق قطب زاده ، وزیر خارجه بازدید کننده ..... مردی که با او صحبت کردم، رقت آور ، پیر و خسته بود. ..... در تلشی درمانده ، فرح همسر شاه برای خاموش کردن خشم مذهبی انقلب ، از گورهای علی ... من یک جرعه شراب خوردم: « حال بهترم » اگر اریک رولو ...... در باغش جست و خیز می کردند ، آنان را شکار میکرد .

دریافت قیمت

آزادی - Pars mass media

حمایت کننده عزیزبرای مشترک شدن میتوانید این فرم را پست کنید ویا با آدرس ئی میل ما تماس بگیرید. Dear Supporter ..... درکمترین جست وخیز با آمریکا. طرفند. ... مردم جهان خسته از مسئله سوریه اند. .... خالی وبی خطر کردن روسیه و تقویت ...... شد وآنها جرعه ای از آن را همراه ...... شد پسته خیز خاک دالویز این دیار ...... عمودی : 1- نقاش هلندی که.

دریافت قیمت

اثر برگزیده ۰۲ متن و نقد آموزشی - خوابگرد

کننده. ی مناسبات اجتماعی. موجود و متن منتقد )آلتوسر(، شکاف و تناقض میان خودآگاه و ناخودآگاه ..... جُست، برای این ..... داستانی در واقع بررسی ساختار آن و پیدا کردن نقاط ضعف و ...... ن جرعه. ای که خوردم، جرقه. ی اتفاق عجیبی در کاسه. ی سرم. زده شد. زارا، لیوان را تا نیمه ..... خیز بلندی به سمتش برداشتم و در ...... هاش انگار له و خسته هستند.

دریافت قیمت

فراسوی نیک و بد

22 ژانويه 2010 ... شاعر در تلاش نومید کننده ای در پی نوآوری و بداعت است. ..... می شه مکر، که حرف (ز) آزادی را نداره و ستون پنجم عمودی نوشته: برابر کلید، سه حرفی. ..... حتی نویسنده ی کاتولیک و مطرح، فرانسوا موریاک برای مسخره کردن او با کلامی ..... چون گربه يي در انبان عشق، پست و بالا مي شد و جست و خیز می کرد و رستاخیز می آفرید:.

دریافت قیمت

کندوج - پژوهشکده تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی - دانشگاه تهران

توصیف هویت ایرانی نمود بارز و تعیین کننده ای می یابد. ..... این مقاله تأملی دوباره در معنای موزه از خالل نظر کردن بر »موزۀ معصومیت« شهر استانبول است. معصومیت ...... به جرعه آبی مشعوف می شود و به عکس برای شخص ...... عضالت خیلی خسته می شوند، اما طولی نمی کشد که با ادامه ...... خیز بودن یا نبودن منطقه دارند که در برخی از مواقع نشان.

دریافت قیمت

ﺑﺮﻗﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻮﺭ ﺭﺍ، ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﺴﺘﺎﻥ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻣﺎ ! ﻱ

ﺁﻥ ﺻﺤﺮﺍﻱ ﺁﺗﺶ ﺧﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺳﺮﺩ ﻭ ﻓﺴﺮﺩﻱ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺶ ! ... ﺍﻱ ﻛﻪ ...... ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻘﻴﻦ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﻨﺔ ﺣﺲ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ، ﺩﺭ ...... ﺑﺎ ﻧﻮﻙ ﺧﻨﺠﺮﺵ ﻣﻲ ﺟﺴﺖ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻧﺠﺎﺕ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺯ ﺭﻧﺠﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺯﺩ ..... ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ! ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻴﻴﺘﺎﺏ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﺯﻣﻴﻦ. –. ﻛﻪ ﺷﻮﻕ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻮﻱ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ...... ﻋﻤﺮﻡ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﻧﺎﻟﻴﺪﻥ،ﺑﺮﺑﺎﺩﺭﻓﺖ ﻭﺯﻧﺪﮔﻴﻢ،ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﻋﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺑﺮﺁﺏ.

دریافت قیمت

مسیر طولانی سقوط - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... سازمان غیرانتفاعی بنیاد ویکی‌مدیا است. سیاست محرمانگی · دربارهٔ ویکی‌پدیا · تکذیب‌نامه‌ها · توسعه‌دهندگان · اظهارنامهٔ کوکی · نمای تلفن همراه; فعال کردن پیش‌نمایش‌ها.

دریافت قیمت

دمع السجوم - قائمیه

هستند پس بر کشتن و ریختن خون تو و هتک حرم و اسیر کردن زنان و فرزندان و تاراج ...... همه رام من باشند) و صدای مشک تهی مرا بجست و خیز نیاورد (عرب را عادت بود که ... گفت: قسم به خدای که اگر پای آن دو در راه گرم شود باکی ندارم از طلب طلب کننده، پس ..... ابوالفرج گفتند: «مسلم خسته ی زخمها شد و از قتال فروماند، پس به کناری جست و...

دریافت قیمت

ادبیّات فارسی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

از نظر صورت ملفوظ واژه های حضیض، لذیذ، غلیظ با مشک بیز و خیز هم قافیه .... به رو در روی صبح، این کاروان خسته می خواند: .... منظور از تقطیع هجایی مشخّص کردن هجاهای شعر اعم از کوتاه، بلند و کشیده است. ... این کار ابتدا باید هجاهای شعر را به دقّت جدا، و مرز هر هجا را با خطّ عمودی کوتاهی مشخّص ...... بیکار در مصراع بعد به معنی دخالت کننده.

دریافت قیمت

6 مفهوم انتظار در تئاتر امروز/احمد کامیابی مسک - موسسه آینده روشن

سياست زدگي، پروژه هاي اسالمي کردن را در دستور کار قرار دادند. نيازي به نتيجه ... پرسش براي مسير فيلسوف بسيار تعيين کننده است. تا آنجا که ...... پس اگر کس ی از جام آبی که بر آن نقش ی مذهبی اس ت جرعه ای نوش ید و ...... آنان که لنگ بودند همچون گوزن جست و خیز خواهند کرد؛ زبان هایی که زمانی گنگ بودند فغان. سرخواهند داد.

دریافت قیمت

باهم یک مجموعه داستان کوتاه بنویسیم - رنگی رنگی

1 فوریه 2017 ... صدیقه در حالی که جرعه ای از چایش را سر میکشد رو به اکرم : ” صد دفعه گفتم کم ... اکرم با غرولند پاهایش را از روی میز بر میدارد و نیم خیز رو به صدیقه : “باشه ...... چقدر خوبه برای چند ساعت از ترافیک و شلوغی خسته کننده و طاقت فرسا دور باشی. ...... روی کاغذ نوشته شده بود”آری،من در جست و جوی لبخندی از پس چشم هایم”

دریافت قیمت

آبان ۱۳۹۱ - ادبیات - BLOGFA

رمز ماندگاري شعر حافظ در حافظه ي انسان ايراني نيز، نمايندگي كردن از اين ..... عمل می کند و داستان های سرگرم کننده و جذابش در عین حال پیام های عمیقی دارد. ...... راه ادامه دادند و تشنگي عرصه را بر خير تنگ كرد و گرماي بيابان راه نفسش بريد اما شر جرعه اي ...... تـن مرد جنگي چـنـان خستـه ديــد هـمـه خستگـي هـاش، نابسته ديــد بـدو گـفت خـيز،...

دریافت قیمت

ادبیّات فارسی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

از نظر صورت ملفوظ واژه های حضیض، لذیذ، غلیظ با مشک بیز و خیز هم قافیه .... به رو در روی صبح، این کاروان خسته می خواند: .... منظور از تقطیع هجایی مشخّص کردن هجاهای شعر اعم از کوتاه، بلند و کشیده است. ... این کار ابتدا باید هجاهای شعر را به دقّت جدا، و مرز هر هجا را با خطّ عمودی کوتاهی مشخّص ...... بیکار در مصراع بعد به معنی دخالت کننده.

دریافت قیمت

4253 K - پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان

28 آوريل 2009 ... رایان و خاستن او از سر، رای و دختر ملک جنیان، شاه شام و آزاد کردن طوطی، ...... که حکایت کننده حس نوستالژیک شاعرند. ... در شعر کودکانه زیر نیز، شاعر، که از بودن در مکان فعلی خسته شده و به ...... جرعه آب خوردن کبوتر هم توجه دارد و در م ضمون ...... کار خود قرار داده و از این لحاظ در محور افقی و عمودی گرایش به این سبک در غزل...

دریافت قیمت

دیوان فانی سمنانی درویش ظفرعلی

... وظایف دینی استوار بود پس از تشرّف بفقرگاه گاهی که حال وجدی دست میداد تفنّناً بسرودن اشعار مبادرت میورزید و بر قرائت کننده اشعار ..... ثمر نیک در این گیتی جست .... تنها منم نه خسته دردت خریده اند ..... كه اهل توبه را با جرعه نوشان نيسن امضائي ..... در چنين عيد غدير ايساقي گلچهر خيز ...... از توئی کی میسزد بر چون منی کردن عتاب.

دریافت قیمت

گرگ های دوندر

سبحان که سخت خسته ی راه بود، چیزی نگفت و عبدالباقی از داالن. خانه، زینه ی .... برای گرم کردن کرُخ به خرج داده بود، ولی زورش نرسیده بود تا لکه های. برف یخ زده را آب...

دریافت قیمت

دیوان فانی سمنانی درویش ظفرعلی

... وظایف دینی استوار بود پس از تشرّف بفقرگاه گاهی که حال وجدی دست میداد تفنّناً بسرودن اشعار مبادرت میورزید و بر قرائت کننده اشعار ..... ثمر نیک در این گیتی جست .... تنها منم نه خسته دردت خریده اند ..... كه اهل توبه را با جرعه نوشان نيسن امضائي ..... در چنين عيد غدير ايساقي گلچهر خيز ...... از توئی کی میسزد بر چون منی کردن عتاب.

دریافت قیمت